Ana Sayfa
 
Web Mail Kullanıcı: Şifre:
Ana Sayfa | Site Ağacı |
TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
Sağlıkta Öncü Hastane
STRES, SİGARA VE FAST FOOD’ DAN UZAK DURUN
 

STRES, SİGARA VE FAST FOOD’ DAN UZAK DURUN

10-16 Nisan Kalp Sağlığı Haftası münasebetiyle halkımızı doğru bilinçlendirme anlamında, gerek Türkiye’de gerek Avrupa ve dünyada söz sahibi olan Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi konuya duyarsız kalmayıp, hastane doktorlarından Prof. Dr. Yücel BALBAY açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Balbay; “Kalp ve damar hastalıkları dünyada en sık görülen ölüm nedenlerinden biridir. Türkiye istatistik kurumu verilerine göre ise ülkemizde ölüm nedenlerinin %40,5’ini oluşturmaktadır. Geçmişe göre artış gösteren bu oranın sebepleri arasında stres, artan hava kirliliği, organik gıdanın gittikçe azalmasıyla değişen beslenme alışkanlıklarımız, hareketsiz yaşam tarzı, fast food gibi yiyecekler ile oluşan obezite ve sigara-tütün alışkanlıkları yer almaktadır.’’ Dedi

Prof. Dr. Balbay; “Her ne kadar günümüz teknolojisi ile kalp-damar hastalıkları için tanı ve tedavi olanaklarımız gelişse de, toplumun koruyucu kardiyoloji anlamında hastalık oluşmadan bilinçlendirilmesi çok ciddi öneme haizdir.”

Her yıl nisan ayının ikinci haftasında kutlanan “Kalp sağlığı haftası, Kalp-Damar Hastalıkları ile mücadele etmenin önemini vurgulamak, kişileri bu hastalıklara karşı uyarmak, kalp sağlığını koruma konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazandırmak ve kalp sağlığına dikkat çekme anlamında bir fırsat teşkil etmektedir.’’ Şeklinde konuştu.

Kalp ve Kalp sağlığını daha iyi kavraya bilmek için konuyu başlıklar halinde anlatan Doç. Dr. Yücel Balbay sözlerine şöyle devam etti.

KALP NASIL BİR ORGANDIR

Kalp göğüs boşluğunda biraz sola doğru yer alan, büyük kısmı kendisine has yapısı olan kaslardan oluşan bir organdır. Ağılığı erkeklerde ortalama 350 gr, kadınlarda ise biraz daha azdır.

Kalbin sağ kenarı, göğüs kemiğinin sağ yanının arkasına rastlar; ucu sol memenin hemen altığına rastlayan bir üçgen biçiminde uzar. Bu uç noktaya tıp dilinde “apeks” (tepe) denir.

Kalbin görevi

Kalbin görevi, iki ayrı dolaşım sistemine (akciğer ve tüm vücuda) kan pompalamaktır. Kanı önce bedenin başlıca atardamarı olan aorta aracılığı ile tüm atardamarla pompalar.

Kan, organları ve dokuları dolaşıp oksijenini bıraktıktan sonra, toplardamar ile kalbe geri döner; kalbin ikinci dolaşımına girerek yeniden oksijen almak için akciğerlere pompalanır ve oksijenle yüklenmiş olarak kalbe geri gelir.

Kanın akciğerlere gidip gelmesine “küçük dolaşım” (pulmoner dolaşım); bedene dağılmasına ise “büyük dolaşım” (sistemik kan dolaşımı) adı verilir.

Kalbin yapısı

Kalbin pompalama görevini dört ayrı bölüm gerçekleştirir. Bu bölümler, kasıldıklarında kanı ileri iten kaslardan odacıklardır. Her odacığın çevresindeki kas kalınlığı, bölümün görevine göre değişir. Kasın en kalın olduğu yer, pompalama işleminin büyük bölümünü üstlenen  ve aortaya kan pompalayan sol ventrikül duvardır. Sol ventrikül duvarının kalın olmasının nedeni daha yüksek basınca karşı çalışmasıdır.

Toplardamarlardan gelen kan kalbin iki yanındaki ince duvarlı atriumlara dolar. Bunlar kanı aradaki kapakçıktan daha kalın kas yapısına sahip ventriküllere aktarır. Sağ ventrikülden akciğerlere, sol ventrikülden de tüm vücuda kan pompalanmış olur. Bu şekilde kalbimiz BİYOMEKANİK bir pompa vazifesi görmüş olr.

Kapaklar:

Akciğer atardamarı girişindeki kapak ile aort kapağının yapıları birbirine benzer. Bunları oluşturan sarı-beyaz renkli üç ince zar, kanın akışı yönünden açılır, ama ardından başlangıçtaki durumuna dönerek kanın geri akmasını engeller.

Mitral kapak sol atrium ile sol ventrikül arasındadır. Mitral kapak iki, triküspid kapak da üç yapraktan oluşur.


KALP HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ

Vücudumuza gerekli oksijen ve besin maddelerini sağlayan kalbimiz, çeşitli nedenlerle bu görevini yerine getiremediğinde, bizzat kendinde veya diğer organlarda birtakım bozukluklara sebep olur. Bunlar da hastalık belirtileri olarak, hastaların şikayetlerini oluşturur.

Genel olarak kalp hastalıkları belirtileri:

·       Göğüs Ağrısı

·       Nefes darlığı

·       Yorgunluk ve halsizlik

·       Çarpıntı

·       Bacaklarda ve karında şişme

·       Bayılma

·       Baş ve ense ağrıları

·       Morarma, olarak sıralanabilir.

Göğüs Ağrısı

En önemli ve en sık rastlanan belirtilerinden biridir. Koroner arter hastalığı (yani kalbi besleyen damarların daralması veya tıkanması) nedeniyle yeterince oksijen alamayan kalp kası, bunu ağrı ile gösterir. Ancak, göğüste hissedilen ağrıların hepsi kalp kaynaklı olmayabilir. Kas, kaburga, omurga, yemek borusuna ait ağrılar da göğüste hissedilebilir.

Ağrı yorulunca veya heyecanlanınca oluyor, dinlenince geçiyorsa koroner damarlarla ilgili olma ihtimali çok fazladır. Aort kapağı daralması, ciddi hipertansiyon, aort kapak yetersizliği, ciddi anemi, hipoksi gibi nedenler göğüste iskemi (yani kanın az gelmesi) kökenli ağrılara neden olur. Aort damarın disseksiyonu (ana damarın yırtılması), perikardit (kalp zarı iltihabı) iskemik kökenli olmayan ağrılara yol açar.

Angina pektoris dediğimiz, koroner damarların daralması veya tıkanması sonucu oluşan göğüs ağrısı, sıklıkla ağır bir yemekten sonra veya heyecanlı, sinirli, üzüntülü bir durumdayken, bazen de yorucu bir iş, yürüyüşle meydana gelir. Angina pektoris, genellikle yavaş yavaş artar ve yayılır. Batıcı veya saplanıcı tarzda, ani olarak maksimum şiddette oluşan ağrılar, genellikle kalple ilgisi olmayan, kas-iskelet veya sinir kökenli ağrılardır.

Miyokard iskemisi ağrısı, her iki taraftan göğüse ve kollara(daha çok sol kol), boyuna ve alt çeneye yayılma eğilimindedir. Bazen arkaya ve enseye doğru da yayılabilir.

Perikardit, yani kalp zarı iltihabı durumunda oluşan ağrı süreklidir. Nefes alıp vermekle, göğüs hareketleriyle artar. Sırt üstü yatınca artar, öne doğru eğilince hafifler. Genellikle ateş, nefes darlığı, çarpıntıyla birlikte görülür.

Nefes darlığı

Nefes darlığı, kişinin zorlu ve yorucu, güçlükle nefes alıp vermesi demektir. Birçok nedeni vardır. Nefes darlığının ani artışı akciğerden çok kalp hastalığını düşündürür. Yatar pozisyondayken gelişen nefes darlığı daha çok sol kalp yetersizliğinde olur. Gece yattıktan 2-3 saat sonra gelişen nefes darlığı, genellikle kalkıp oturularak düzelir. Ataklar hafif olabildiği gibi, hırıltılı solunum, öksürük, şiddetli nefes darlığı ve beraberinde panikle de görülebilir. Bazen akciğer ödemine kadar gidebilir. Sol kalp yetersizliği olan kişilerde, gece yatınca merkezi kan hacminin artmasına bağlı olarak gelişir. Bacaklarda göllenmiş olan kan da gece merkezi kan sistemine eklenince, zaten sınırda çalışan kalp, yetersizliğe girer. Eforla veya istirahatte gelen kuru, gıcık şeklindeki öksürük, kalp yetersizliğine bağlı akciğer ödemiyle ilgili olabilir. Nefes darlığı genel olarak bulunsa da, öksürük şikayeti daha ön plana geçebilir.

Akut akciğer ödemine bağlı olan öksürükte pembe, köpüklü balgam görülürken; kronik bronşitin balgamı genellikle beyaz ve sümüksüdür. Nefes darlığıyla birlikte duyulan düdük sesi akciğer veya kalp hastalıklarına bağlı olabilir. Nefes darlığı, kalp hastalıklarında olduğu gibi, çok çeşitli solunum sistemi hastalıklarında, kansızlıklarda, sinir sistemi hastalıklarında da görülebilir.

Yorgunluk ve Halsizlik

Pek çok nedene bağlı olarak gelişebilir. Kalp yetersizliği olan hastalarda, verilen idrar sökücü ilaçlar ve kalp yetersizliğinin giderek artması, halsizlik ve yorgunluğa neden olur. Koroner arterlerinde yaygın daralmalar olan hastalarda da, yaygın kalp kası iskemisine bağlı olarak eforla ciddi yorgunluk hissi olur.

Çarpıntı

Kalp atımları normalden daha hızlıysa veya rahatsızlık verici bir şekilde hissediliyorsa, çarpıntı hissi oluşur. Çarpıntı, sıklıkla hiçbir ciddi kalp hastalığı olmadan da fiziksel ihtiyaca göre gelişebilen bir belirti olduğu gibi bazen yaşamı tehdit edici bir durum da gösterebilir. Bazen basit ekstrasistoller (erken atımlar) göğüste "uçuşma" veya "gümleme" hissi verebilir.

Bazen çarpıntılar krizler halinde gelir. Krizler kendiliğinden geçebildiği gibi, çok uzun sürebilir ve tedavi gerektirebilir. Çarpıntı hisseden kişi veya yakını o sırada nabzı sayabilir, düzenli olup olmadığına dikkat edebilirse, tanı koymaya çok yardımcı olur. Nabzı el bileğinin iç kısmında, baş parmak hizasında kolayca bulabiliriz.

Bazen, çarpıntıya bağlı fenalık hissi, baygınlık olabilir. Bazen de, altta yatan ciddi bir kalp hastalığı varlığında gelişen ciddi bir ventrikül taşikardisi, genel durumu bozmayabilir.

Bacaklarda ve karında şişme

Kalp yetersizliğine bağlı bacaklarda ödem gelişebilir. Kalp kökenli ödem, nadiren yüz ve kolları tutar. Yatan hastalarda, kuyruk sokumu üstünde ödem görülür. By-pass ameliyatı sonrası, damar alınan bacakta ödem oluşabilir. Bazı ilaçları alanlarda da (kalsiyum kanal antagonisti) ayak ve ayak bileği ödemi görülebilir. Varis, şişmanlık, sıkı korse, böbrek yetersizliği ve siroz gibi hastalıklarda da bacaklarda şişme, ödem oluşur. Karın çevresinin genişlemesi, karın şişmesi, asit dediğimiz karın içi sıvı gelişimiyle ilgilidir. Kalp yetersizliğine bağlı ciddi ödemi olan hastalarda da asit gelişir. Öksürük Kalp hastalıklarında görülen öksürük, yorulmakla ilişkili ve kesik kesiktir. Hırıltılı solunum, çarpıntı ve nefes darlığı da birlikte olabilir. Öksürük kuru veya balgamla olabilir. Balgam köpük şeklinde ve pembe ise, akut akciğer ödemini düşündürür. Geceleri uykudan uyandıran ve kalkıp oturmakla geçen öksürük, kalp yetersizliği belirtisidir. Bazı ilaçlar (ACE inhibitörleri gibi) gıcık tarzında öksürük yapabilir.

 Bayılma

Kalp hastalıklarında bayılma iki önemli nedeni vardır. Birinci grupta kalbin çalışma performansı ciddi azaldığı için yeterli kan basıncı oluşturamamaktadır. Kalp debisindeki(atım hacmi) ani düşüşe bağlı olarak gelişen yetersiz beyin kan akımına bağlı geçici şuur kaybı olabilir. İkinci grupta ise kalbin elektrik sistemi ile ilgilidir. Bunların en önemlisi "ventriküler fibrilasyon" olarak ifade edilen kalbin ani olarak kasılamayacak şekilde durmasıdır. Kalbin elektriksel sistemindeki bozulmalar kalbin çok hızlı çalışması veya çok yavaş çalışması şeklinde olabilir. Bu durumlarda bayılacak gibi olma ya da gerçekten bayılma görülebilir.

Baş ve ense ağrıları

Arter basıncının çok yükselmesinde veya çok düşmesinde baş ve ense ağrısına sıklıkla rastlanır. Ani yükselmelerde, baş ağrısıyla birlikte bulantı da olur.

Morarma

Kanın iyi oksijenlenmediği veya kalp veya büyük damarlar seviyesinde kirli kanın temiz kana karışmasıyla oluşur. Doğumsal kalp hastalıklarında ve kalp yetersizliklerinde görülür.

KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Sigarayı bırakmak

Sigara içmek, kalp ve damar hastalığına bağlı ölümlerin yaklaşık üçte birinin nedenini oluşturur. Sigara bırakılmasının yeri kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde çok büyüktür. Sigara ile birlikte kolesterol yüksekliği, tansiyon yüksekliği ve diyabet olanlarda risk katlanarak artmaktadır. Özellikle ülkemizde sigara kalp hastalıları için en önemli risk faktörlerinden biri olmaya devam etmektedir. Sigaranın neden olduğu riskin azaltılabilmesi için sigaranın azaltılması değil tamamen bırakılması gereklidir.

Sağlıklı Beslenmek

Kalp sağlığınız için sağlıklı yiyecekler tüketin. Kolesterolünüzü gerekli seviyeye düşürmek ve kalp hastalıklarından korunmak için tereyağı, iç yağı gibi hayvansal kaynaklı yağlardan uzak durun. Zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, soya gibi bitkisel yağları tercih edin. Kırmızı eti mümkün olduğunca yemeyin. Et tercihleriniz balık, hindi, tavuk olsun. Beslenmenizde, fasulye, mercimek, bezelye gibi kolesterolsüz protein kaynaklarına yer verin. Yağsız veya az yağlı, süt ve süt ürünleri tüketin. Konsantre süt, karaciğer, işkembe gibi sakatatlardan; sosis, sucuk, salam gibi gıdalardan uzak durun. Düşük kalorili sebze ve meyveler kalp hastalıklarına karşı koruyucu maddeler içerirler. Günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketin. Beslenmenizde beyaz un yerine işlenmemiş buğday unu (kepekli) tercih edin. Köfte-pilavdan başka yemek yemeyen çocuklarınıza bamya, fasulye, salata, meyve yemesini öğretin. Çocuklarınızı fast food-hamburgerden uzak tutun.

Kilo kontrolü

Yağların karın çevresinde toplanmasının özellikle kalp-damar hastalığı riskini arttırdığını ve bel çevresinin kadınlarda 88, erkeklerde 102 santimi geçmemesi gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Fazla kilolarınızdan kurtulmaya çalışın. Bunun için öğün aralarında atıştırmalara, hızlı yemek yemeğe son verin. Yavaş ve istikrarlı kilo vermenin daha sağlıklı ve kalıcı olduğunu unutmayın. Kilo kaybı sağlıklı bir yaşam için ilk adımdır. Kilo vermek; kan basıncını, kan şekerini, kan yağlarını ve erken ölüm riskini azaltır.

Düzenli spor yapmak

Tembellik ve aşırı stresten uzak durun. Düzenli egzersiz, kalp hastalıkları ve kalp krizinden korur. Kalbinizi, kemiklerinizi ve kaslarınızı güçlendirir. Ancak 35 yaşından sonra yoğun efor gerektiren bir spora başlayacaksanız, gizli kalp hastalığı riskine karşı mutlaka iyi bir kalp kontrolünden geçin. Egzersizin en ideali uzun yürüyüşlerdir. Kandaki kötü kolesterolünüzün yakılması için 5 kilometreyi 45 dakikada tempolu şekilde yürüyün. Efor sırasında göğüs ağrısı, halsizlik, kramp, nefes darlığı gibi şikayetlerle karşılaşırsanız egzersize derhal ara verin.

Sağlığı takip etmek

Aile geçmişinizde kalp hastası varsa, şişmansanız, diyabet veya yüksek tansiyon hastasıysanız, sigara kullanıyorsanız 30, değilseniz 40 yaşından sonra şu testleri yaptırın: Total kolesterol, HDL (iyi huylu kolesterol), LDL (kötü huylu kolesterol), tigliserid ve kan şekeri. Kan yağları dışında düzenli olarak yüksek tansiyonunuzu ölçtürün. Koroner kalp hastalığından korunmak için hekim tavsiyesiyle birinci guruptakiler 30, ikinci guruptakiler 40 yaşından sonra günde 100 mg aspirin almalıdır.

TEDAVİ ŞEKİLLER

Yaşam tarzında değişiklik yapmak kalp rahatsızlığınızı kontrol altına almaya yetmezse yüksek kolesterol veya yüksek tansiyon gibi bazı risk faktörlerini tedavi etmek için ilaç yazılabilir. Reçete edilen ilaçlar kişisel ihtiyaçlarınıza, başka sağlık sorunlarının varlığına ve kalbinizin durumuna bağlıdır. Yani size göre düzenlenmiş bir tedavidir ve reçete edilmiş ilaçları tarif edildiği kullanın.

En sık görülen kalp hastalığının tedavinde kullanılacak ilaçların yanı sıra gerekli görüldüğünde koroner anjiografi yapılır. Anjiografi sonucuna göre koroner damara balon anjiyoplasti (PTCA) ve stent veya ilaç salgılayan stent yerleştirilmesi, koroner arter hastalığın tedavisine yönelik yaygın girişimsel işlemlerdendir. Bunlar bir cerrah tarafından yapılan kesme ile değil, kardiyolog tarafından kan damarına sokulan bir boru veya kateter ile yapıldığından, cerrahi olmayan işlemler olarak görülür. İşlem tipi, hastanın ihtiyaçlarına göre hekim tarafından seçilir.

Koroner arter bypass greftleme (CABG) cerrahisi kalbe normal kan akışını yeniden sağlamak için bir kan damarı grefti ile bir veya daha fazla tıkanmış koroner artere bypass yapılır. Bu greftler genellikle hastanın göğüs, kol veya bacağındaki kendi arter ve toplardamarlarından gelir. Greft, tıkanan arterin (veya arterlerin) etrafından dolaşarak kalbe oksijen zengini kanın akması için yeni yollar yaratır.

Temenni ve Tavsiyeler

Kalp sağlığınızı hastalanmadan önce koruyunuz. Hastalandıktan sonra yapılabilecekler hem kısıtlı hem de hiçbir zaman eski sağlığınızı kazandırmayacaktır.

 

  • DSC_9385.JPG
  • DSC_9388.JPG
  • DSC_9383.JPG

 

 Güncel Haberler
 
Hastanemiz İletişim Bilgileri: Kızılay Sk. 06100 Sıhhıye, Ankara • Tel: 306 10 00 • Faks: 312 41 20
Her hakkkı saklıdır. © 2008 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Basın Yayın Enformasyon Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.