Ana Sayfa
 
Web Mail Kullanıcı: Şifre:
Ana Sayfa | Site Ağacı |
TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
Sağlıkta Öncü Hastane
Sizin İçin Seçtiklerimiz
 

 

    Mayıs 2016

 

     Sağlık çalışanlarında vardiyalı çalışma sisteminin sebep olduğu genel ruhsal belirtiler ve yaşam kalitesi üzerine etkisi

 

     http://www.dusunenadamdergisi.org/tr/TMakaleDetay.aspx?MkID=81

 

 

      Nisan 2016


      Hemşirelerin Hasta Güvenliği Konusunda Yöneticilerin Tutumunu AlgılayışıI

 

      http://dergipark.ulakbim.gov.tr/deusosbil/article/view/5000064119/5000059990


      Mart 2016


       Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonrası Hasta Yönetimi

 

 

         http://adminwebcast.tkd.org.tr/Files/Pdf/KVHD-47966_derleme.pdf       

       

       Şubat 2016

 

       1-HASTANELERİN TERCİH EDİLME SIKLIĞI İLE KURUMSAL İTİBAR VE İMAJLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

       http://sagens.erciyes.edu.tr/dergi/2015-1/pdf/7)song%C3%BCl%20%C3%A7%C4%B1naro%C4%9Flu%2024-30.pdf

 

        2- ANKARA METROPOLİTAN ALANDA BULUNAN HASTANELERİN İTİBAR VE İMAJ ALGISI AÇISINDAN KÜMELENMESİ

        http://sablon.sdu.edu.tr/fakulteler/iibf/dergi/files/2015-1-16.pdf

 

         Ocak 2016

         1- İhmal Edilen Bir Gerçek: Duygusal Problemlerin Yoğun Bakım Hastalarına Etkisi:


          http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org/pdf/pdf_HHD_191.pdf

 


 

 

 Güncel Haberler
 
Hastanemiz İletişim Bilgileri: Kızılay Sk. 06100 Sıhhıye, Ankara • Tel: 306 10 00 • Faks: 312 41 20
Her hakkkı saklıdır. © 2008 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Basın Yayın Enformasyon Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.