Ana Sayfa
 
Web Mail Kullanıcı: Şifre:
Ana Sayfa | Site Ağacı |
TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
Sağlıkta Öncü Hastane
Hasta ve Yakınlarının Eğitimi
 

HASTA VE YAKINLARININ EĞİTİMİ VE ÖNEMİ

  

Hasta Eğitiminin Amaçları
 

Hasta eğitim programları, kronik hastalığı bulunan ve/veya ameliyat olan kimselerin yaşamlarını daha iyi bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olmak

Hastaları sağlıklı hale getirmek

Hastalığı ile birlikte daha rahat yaşamalarını sağlamak üzere bilgilendirmek

Hastaların, sağlık problemlerini kendi kendilerine çözebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamak 

Öğretilenleri istenilen davranış ve alışkanlıklar haline getirmek  

Yapılan eğitim çalışmalarına hastanın yakınlarının katılımını sağlamak

Sağlık ekibi ve hasta arasındaki iletişimi arttırmak

Aynı hastalığı olan kişiler arasında sosyal, kültürel ve moral dayanışmasını sağlamak  

Sağlık hizmetlerinde gelişimi sağlayacak ortamı oluşturarak hizmetin kalitesini arttırmak  

Hasta eğitimlerine katılan hastaların, verilen önerilere ne kadar uyabileceği saptamak 
 

Kapsam
 

Hastanemizde; Hasta eğitim programları cerrahi medikal kronik bir hastalığı olan hastaları kapsar.

Örnek olarak;

Kronik karaciğer hastalığı ve karaciğer nakli olan hastalar

Kronik kalp yetersizliği

Kalp ve damar ameliyatı olan hastalar

Kalp nakli olan hastalar

Kalıcı kalp pili takılan hastalar

Coumadin kullanan hastalar gibi

 

Eğitim, Şekli, Süresi ve Uygulama Planı

Eğitim için slayt, video ve benzeri eğitim araçları kullanılır.

Eğitim sırasında hastalar ve yakınları her konuda soru sormaya teşvik edilir; sorular açık ve anlaşılır bir şekilde yanıtlanır.

 Eğitim süresi konuya ve hastaların ilgisine göre değişmek üzere 1-3 saat arasındadır

Hastaların günlük sorunlarına çözüm önerisi getiren konularla ilgili bilgilendirme formları bu toplantılarda ücretsiz olarak dağıtılır.

 

Eğitim Yeri

Kalp ve damar cerrahisi kliniği hasta ve yakınları eğitimlerimiz hafta içi her gün saat 08:00-10:30 saatleri arasında kliniklerde yapılmaktadır.

Kardiyoloji kliniği hasta ve yakınları eğitimlerimiz hafta içi her gün saat 10:30- 12:30 saatleri arasında kliniklerde yapılmaktadır.
Karaciğer hastalık ve transplantasyon  grubu hastalarına yönelik hasta eğitimlerimiz her hafta perşembe günleri saat 13:30-15:30da B poliklinik eğitim salonunda verilmektedir.

YETER DEMİRKIRAN

Hasta ve Yakınları Eğitim Hemşiresi

Yorum ve önerlerinizi bekliyoruz
Tel : 0 312 306 17 90Güncel Haberler
 
Hastanemiz İletişim Bilgileri: Kızılay Sk. 06100 Sıhhıye, Ankara • Tel: 306 10 00 • Faks: 312 41 20
Her hakkkı saklıdır. © 2008 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Basın Yayın Enformasyon Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.