Ana Sayfa
 
Web Mail Kullanıcı: Şifre:
Ana Sayfa | Site Ağacı |
TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
Sağlıkta Öncü Hastane
Beslenme ve Diyet Polikliniği
 

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Beslenme ve Diyet Birimi mutfak ve yemekhane, Nütrisyon Ünitesi, poliklinik ve kliniklerde hizmet vermektedir. Hastanemizde 1 başdiyetisyen, 1 yemekhane ve mutfak, 1 nütrisyon, 8 klinik ve 1 poliklinikte olmak üzere toplam 12 tane diyetisyen görev yapmaktadır.

Başdiyetisyen; diyetisyenlerin iş bölümünü, üniteler arasındaki koordinasyonu, aylık çalışma programını ve nöbetleri planlamakta, hasta ve personel için aylık menüleri mutfak diyetisyeni ile birlikte teknik şartnameye ve Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği’ne uygun olarak planlamakta,  teknik şartnamelerin hazırlanmasında ve diğer idari işlerde görev almaktadır.

 

Mutfak ve yemekhanede görevli olan diyetisyen depoya alınan her türlü yiyecek ve içeceğin hazırlanmasından pişirilip servisine kadar olan her aşamasında sorumlu olarak görev almaktadır. Yemekhane ve mutfağın hijyeninde, yemekhane ve mutfakta çalışan personelin düzenli olarak sağlık kontrollerini sağlanmasında ve personelin eğitiminde görev almaktadır.

Kliniklerden taburcu olan, polikliniklerde ayaktan tedavi gören ve doktor tarafından yönlendirilen hastaların diyet eğitimi Diyet polikliniğinde görevli olan diyetisyen tarafından yapılmaktadır. Diyet polikliniğine klinik ve polikliniklerden doktor tarafından yönlendirilen hastaların diyetleri, hastaların hastalıklarına, biyokimyasal bulgularına, yaşlarına, boy ve vücut ağırlıklarına göre kişiye özel hazırlanıp birebir eğitimleri verilmektedir. Ancak herhangi bir poliklinikte muayene olmadan, rutin tetkikleri yapılmadan sadece zayıflamak için başvuran hastalara bakılamamaktadır.

Klinikte görevli olan diyetisyenler ise düzenli olarak her gün hasta tabelasını kontrol ederek klinikte yatan hastaların beslenme planlamasını yapmakta hastayı diyeti hakkında eğitmekte, hastalığına uygun besinlerin hazırlanmasını mutfak diyetisyeni ile iş birliği içerisinde klinikteki hastaların ihtiyacı olan besinlerin tespiti ve hastaya sunulması aşamalarında görev almaktadır.

Nütrisyon ünitesinde görevli olan diyetisyen her gün düzenli olarak Nütrisyon Timi ile birlikte vizite katılarak ve gelen konsültasyonlara göre oral alımı yetersiz veya hiç olmayan hastaların parenteral veya enteral beslenme desteğini sağlayarak, gerekli durumlarda evde takiplerini yapmaktadır.

Her gün düzenli olarak bir diyetisyen, mesai sonrasındaki akşam yemeğinin kontrolünü yapmaktadır. Ayrıca hafta sonu ve resmi tatillerde bir diyetisyen nöbete gelerek yemekhane ve mutfağı denetlemekte, kliniklerde, tabela kontrollerini yapmaktadır.Güncel Haberler
 
Hastanemiz İletişim Bilgileri: Kızılay Sk. 06100 Sıhhıye, Ankara • Tel: 306 10 00 • Faks: 312 41 20
Her hakkkı saklıdır. © 2008 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Basın Yayın Enformasyon Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.