Ana Sayfa
 
Web Mail Kullanıcı: Şifre:
Ana Sayfa | Site Ağacı |
TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
Sağlıkta Öncü Hastane
Hastaneye Yansımalar
 

1-Hastaların başvurusunu değerlendiren Hasta Hakları Kurulumuz Radyoloji Servisi Röntgen Biriminde mahremiyetin sağlanmasına yönelik yeni bir düzenlemenin yapılmasını önermiş ve bu öneri Başhekimlikçe uygun görülerek gerekli değişiklikler yapılmıştır.

2-Hastaların rahatsızlıklarına binaen talep ettiği alafranga tuvaletin (klozet) poliklinik katında tefrişini Hasta Hakları Kurulumuz Başhekimliğe öneride bulunmuş, Başhekimlik öneriyi yerine getirmiştir.

3-Hastaların başvurusunu değerlendiren kurulumuz, Başhekimliğe öneride bulunarak firma temsilcilerinin ilaç tanıtımlarını ancak öğle aralarında yapmalarının tamimle tüm hastaneye duyurulması sağlandı.

4-Sağlık kurumları tarafından temini zorunlu yatan hastalara reçete edilemeyecek ve dışarıdan temin ettirilmeyecek tıbbi sarf malzemelerinin, Başhekimlikçe yayınlanan tamimle tüm kliniklere duyurulması sağlanmıştır.

5-İlk Müdahale Servisinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi yönündeki Hasta Hakları Kurul önerisi Başhekimlikçe değerlendirilerek yeni düzenlemeler yapılmıştır.

6-Hasta müracaatlarında konsültasyon hastalarının istemlerinin yapacak hekim bulamadıklarını belirtmişlerdir. Hasta Hakları Kurulumuz konuya çözüm olması amacıyla kolaylık polikliniği kurulmasını öneri olarak sunmuştur. Başhekimlikçe konsültasyon hastalarının istemlerinin yapılabilmesi için görevlendirme yapılmıştır.

7-Hasta şikayeti neticesinde Hastanemizin mesai saatleri dışında yazılan reçetelerin onaylanabilmesi için Hastanemiz mührünün zimmetli olarak nöbetçi şefe verilmesini Hasta Hakları Kurulumuz öneri olarak Başhekimliğe sunmuştur. Başhekimlik konu hakkında Sağlık Bakanlığımızın da görüşünü alarak uygun görmüş ve öneri doğrultusunda uygulama başlatmıştır.

8-Hastanemiz poliklinik hizmetlerinin uzman hekimlerce yürütülmesini ve gerekli tüm tetkik ve tahlilin istenilmesini ve ölçümlerin eksiksiz yapılmasını Hasta Hakları Kurulumuz öneri olarak Başhekimliğimize sunmuştur. Başhekimlik öneriyi yerinde bularak konuyla ilgili tüm birimlere gerekli yazılı talimatları vermiştir.

9-Hastanemiz sosyal tesisleri içerisinde bulunan kafeteryanın personelle birlikte hasta ve yakınları tarafından kullanılmasını engelleyen her hangi bir dayanak olmadığı bir müracaat neticesinde anlaşılmış ve konu öneri olarak Başhekimliğe sunulmuştur. Başhekimlik öneriyi kabul ederek kafeterya işletmecilerine hizmetlerinden hasta ve yakınlarının da faydalanabileceğini yazıyla bildirmiştir.

10-Hastalar servis hastaları ve poliklinik hastaları olarak farklı birimlerden yararlanırken yanlış anlamalarına neden olan eksik tabela hakkında kurulumuzca yapılan öneri yerine getirilerek tabela çalışmaları yapılmıştır.

11-Hasta Hakları Kurulumuz laboratuarlarca sonuçların erken çıkartılabilmesi için koordinasyonun sağlanması amacıyla Laboratuar Koordinasyon Komitesinin kurulmasını ve koordinasyonun bu komite sorumluluğunda sürdürülmesini öneri olarak Başhekimliğe sunmuştur. Başhekimliğimiz öneriyi kabul ederek Laboratuar Koordinasyon Komitesinin kurulmasını sağlamıştırGüncel Haberler
 
Hastanemiz İletişim Bilgileri: Kızılay Sk. 06100 Sıhhıye, Ankara • Tel: 306 10 00 • Faks: 312 41 20
Her hakkkı saklıdır. © 2008 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Basın Yayın Enformasyon Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.