Ana Sayfa
 
Web Mail Kullanıcı: Şifre:
Ana Sayfa | Site Ağacı |
TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
Sağlıkta Öncü Hastane
Hizmet Standartları
 
TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NOHİZMETİNADIİSTENEN BİLGİ / BELGELERHİZMETİN EN GEÇSUNULMA SÜRESİ
1İlk Müdahale Hizmetleri T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi(Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu İle İlgili Başbakanlık Genelgesi gereği T.C kimliği olmayan hastalara da hizmet verilir.) Hasta müracaat ettiği anda hizmet sunumu başlar.
2Kardiyoloji Poliklinik Muayene  T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü 3 saat
3Pediyadrik Kardiyoloji Poliklinik Muayene T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü 3 saat
4Kalp Damar Cerrahisi Poliklinik Muayene T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü 3 saat
5Gastroenteroloji Poliklinik Muayene T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü 3 saat
6Gastroenteroloji-Transplanplanyon Poliklinik Muayene T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü 3 saat
7İBH-Pankreas-Hepatoloji Poliklinik Muayene T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü 3 saat
8Gastro Cerrahi Poliklinik Muayene T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü 3 saat
9Motilite Poliklinik Muayene T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü 3 saat
10Gastro Cerrahi-Stoma ve Yara Bakımı Poliklinik Muayene T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü 3 saat
11Üroloji Poliklinik Muayene T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü 3 saat
12Nöroloji Poliklinik Muayene T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü 3 saat
13Endokrin Poliklinik Muayene T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü 3 saat
14Psikyadri Poliklinik Muayene T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü 3 saat
15Anestezi Poliklinik Muayene T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü 3 saat
16Dermatoloji Poliklinik Muayene T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü 3 saat
17Enfeksiyon Hastalıkları Poliklinik Muayene T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü 3 saat
18Fizik Tedavi Poliklinik Muayene T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü 3 saat
19Göğüs Hastalıkları Poliklinik Muayene T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü 3 saat
20Hematoloji Poliklinik Muayene T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü 3 saat
21Sağlık Okulu (Sigara Bırakma Polikliniği) T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü 3 saat
22Pace- Macer Pil Kontrol ve INR Polikliniği T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü 3 saat
23Kardiyoloji Kliniği Yataklı Tedavi Hizmetleri Muayenesi sonucu poliklinik uzman doktoru tarafından yatış kararı verilen hastanın Hasta Yatış Kâğıdı Belgesi ve/ veya Acil Servise başvuran hastanın Kardiyoloji Yatış Kararı Belgesi Acil hastaların aynı gün acilden kabulü yapılır. Boş yatak durumunda aynı gün veya ertesi gün kliniğe  yatışı sağlanır. Diğer durumlarda  hastanın mevcut hastalığı ve klinik endikasyonu göz önünde bulundurulduğunda  yatış bekleme süresi  geç 10 gün dür.
24Kardiyoloji Kliniği Yoğun Bakım Hizmetleri Kinik Doktorunun Yoğun Bakıma Yatış Kararı Belgesi (Doktor Günlük Gözlem Raporları) ve/ veya Acil Servise başvuran hastanın yatış kararı belgesi  Yoğun Bakım Yatış kararı verildikten sonra boş yatak durumunda en geç 20 dakikadır.
25Pediyadrik Kardiyoloji Kliniği Yataklı Tedavi Hizmetleri  Muayenesi sonucu poliklinik uzman doktoru tarafından yatış kararı verilen hastanın Hasta Yatış Kâğıdı Belgesi Yatış kararı verildikten sonra 1 Saat
27Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Yataklı Tedavi Hizmetleri  Muayenesi sonucu poliklinik uzman doktoru tarafından yatış kararı verilen hastanın Hasta Yatış Kâğıdı Belgesi ve/ veya Acil Servise başvuran hastanın Yatış Kararı Belgesi Acil hastaların aynı gün acilden kabulü yapılır. Boş yatak durumunda aynı gün veya ertesi gün kliniğe yatışı sağlanır. Diğer durumlarda hastanın mevcut hastalığı ve klinik endikasyonu göz önünde bulundurulduğunda yatış bekleme süresi en geç 2 gündür.
28Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Yoğun Bakım Hizmetleri Kinik doktorunun Yoğun Bakım kararı belgesi (Doktor günlük gözlem Raporları)  Yoğun Bakım Yatış kararı verildikten sonra boş yatak durumunda en geç 20 dakikadır.
29Gastroenteroloji Kliniği Yataklı Tedavi Hizmetleri  Muayenesi sonucu poliklinik uzman doktoru tarafından yatış kararı verilen hastanın Hasta Yatış Kâğıdı Belgesi ve/ veya Acil Servise başvuran hastanın Gastroenteroloji kliniğine Yatış Kararı Belgesi Acil hastaların aynı gün acilden kabulü yapılır. Boş yatak durumunda aynı gün veya ertesi gün kliniğe yatışı sağlanır. Diğer durumlarda hastanın mevcut hastalığı ve klinik endikasyonu göz önünde bulundurulduğunda yatış bekleme süresi en geç 25 gündür.
30Gastroenteroloji Kliniği Yoğun Bakım Hizmetleri Kinik doktorunun Yoğun Bakım kararı belgesi (Doktor günlük gözlem Raporları) ve/ veya Acil Servise başvuran hastanın Yoğun Bakım yatış kararı belgesi  Yoğun Bakım Yatış kararı verildikten sonra boş yatak durumunda en geç 20 dakikadır.
31Gastro Cerrahi Kliniği Yataklı Tedavi Hizmetleri Muayenesi sonucu poliklinik uzman doktoru tarafından yatış kararı verilen hastanın Hasta Yatış Kâğıdı Belgesi ve/ veya Acil Servise başvuran hastanın yatış kararı belgesi Acil hastaların aynı gün acilden kabulü yapılır. Boş yatak durumunda aynı gün veya ertesi gün kliniğe yatışı sağlanır. Diğer durumlarda hastanın mevcut hastalığı ve klinik endikasyonu göz önünde bulundurulduğunda yatış bekleme süresi en geç 20 gündür.
32Gastro Cerrahi Kliniği Yoğun Bakım Hizmetleri    Kinik doktorunun Yoğun Bakım kararı belgesi (Doktor günlük gözlem Raporları) ve/ veya Acil Servise başvuran hastanın Yoğun Bakım yatış kararı belgesi  Yoğun Bakım Yatış kararı verildikten sonra boş yatak durumunda en geç 20 dakikadır.
33Üroloji Kliniği Yataklı Tedavi Hizmetleri Muayenesi sonucu polik uzman doktoru tarafından yatış kararı verilen hastanın Hasta Yatış Kâğıdı Belgesi ve/ veya Acil Servise başvuran hastanın yatış kararı belgesi Acil hastaların aynı gün acilden kabulü yapılır. Boş yatak durumunda aynı gün veya ertesi gün kliniğe yatışı sağlanır. Diğer durumlarda hastanın mevcut hastalığı ve klinik endikasyonu göz önünde bulundurulduğunda yatış bekleme süresi en geç 7 gündür.
34Üroloji Kliniği Yoğun Bakım Hizmetleri  Kinik doktorunun Yoğun Bakım kararı belgesi (Doktor günlük gözlem Raporları) ve/ veya Acil Servise başvuran hastanın Yoğun Bakım yatış kararı belgesi  Yoğun Bakım Yatış kararı verildikten sonra boş yatak durumunda en geç 20 dakikadır.
35Muhtelif kan tahlili Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması 4 saat
36İdrar tahlili Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması 4 saat
37Gaita tahlili Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması 4 saat
38Sağlık Kurulu Hizmetleri (raporları) 2-4 adet resim, Resmi makamlarca rapor isteniyorsa resmi üst yazı, doktorun yazmış olduğu örnek sağlık kurulu raporu 1 hafta
39Elektrokardiyografi Otomasyon üzerinden verilen bandrol 3 saat
40Ekokardiyografi Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması 6 saat
41Efor testi Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması 6 saat
42Ambulatuvar Tansiyon Holter Muayeneyi yapan hekim otomasyon üzerinden istemi yapması Genelde aynı gün, istem çok olursa en fazla 1 hafta
43Ritim Holter Muayeneyi yapan hekim otomasyon üzerinden istemi yapması Acil durumlar dışında 30 iş günü
44A1, A2, A3 grubu Ameliyatlar Hasta yatış kâğıdı (doktor istemi), nüfus cüzdanı,  yurt dışı SSK'lı hastalardan sözleşmeye göre sağlık yardım belgesi, hasta dosyası, radyolojik tetkikler, hematolojik ve biyokimyasal tetkikler, EKG Acil durumlar dışında 10 gün
45B Grubu Ameliyatlar Hasta yatış kâğıdı (doktor istemi), nüfus cüzdanı,  yurt dışı SSK'lı hastalardan sözleşmeye göre sağlık yardım belgesi, hasta dosyası, radyolojik tetkikler, hematolojik ve biyokimyasal tetkikler, EKG Acil durumlar dışında 10 gün
46C Grubu Ameliyatlar Hasta yatış kâğıdı (doktor istemi), nüfus cüzdanı,  yurt dışı SSK'lı hastalardan sözleşmeye göre sağlık yardım belgesi, hasta dosyası, radyolojik tetkikler, hematolojik ve biyokimyasal tetkikler, EKG Acil durumlar dışında 10 gün
47D Grubu Ameliyatlar Hasta yatış kâğıdı (doktor istemi), nüfus cüzdanı,  yurt dışı SSK'lı hastalardan sözleşmeye göre sağlık yardım belgesi, hasta dosyası, radyolojik tetkikler, hematolojik ve biyokimyasal tetkikler, EKG Acil durumlar dışında 10 gün
48E Grubu Ameliyatlar Hasta yatış kâğıdı (doktor istemi), nüfus cüzdanı,  yurt dışı SSK'lı hastalardan sözleşmeye göre sağlık yardım belgesi, hasta dosyası, radyolojik tetkikler, hematolojik ve biyokimyasal tetkikler, EKG Acil durumlar dışında 10 gün
49İlaç Kullanımı ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaç Raporu T.C. Kimlik numarası 3 Saat
50Hasta Taburcu  (epikriz)  Raporu Taburcu olan hastalara 6 Saat
51Tanısal Serebral Anjiyografi Anjiyografi istemi, onam formu 2 gün
52Bilgisayarlı Tomografi Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması 1 gün
53Bilgisayarlı Tomografi  (Acil Servis) Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması Hemen
54Ultrasonografi Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması Aynı gün
55Renkli Doppler Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması 1 gün
56Anjiyografi Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması, varsa geçmiş radyolojik tetkikler, serolojik tetkikler, hemogram, kanama parametreleri, biyokimya, onam formu 1 gün
57Girişimsel radyoloji Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması, varsa geçmiş radyolojik tetkikler, serolojik tetkikler, hemogram, kanama parametreleri, biyokimya, onam formu 2 gün
58Direkt röntgen Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması 6 st
59İndirekt röntgen Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması 24 ila 48 saat(Hastanın ilaç kullanması gerektiği için)
60Solunum Fonksiyon Testi Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması 30 dakika
61Endoskopi Yapılması Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması 20 gün
62Rektoskopi Yapılması Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması 25 gün
63Kolonoskopi Yapılması Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması 25 gün
64Sistoskopi Yapılması Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması 5 iş ğünü
65Tetkik Sonuçlarını Gösterilmesi Dosya no 6 st
66Hasta Yatış İşlemi Doktor tarafından doldurulan yatış kâğıdı, Başhekim Yardımcısı'nın onayı,  hasta tabelası, hasta dosyası, nüfus cüzdanı fotokopisi 5 iş günü
67Diyaliz Hizmeti Hasta dosyası, kan ve idrar tetkikleri, Sağlık Kurulu Raporu Aynı gün
68Ameliyat Raporu Düzenlenmesi Taburcu olan hastalara Taburcu olduğu 6 saat içinde
69ESWL Hasta dosyası, 2 fotoğraf, otomasyon üzerinden doktor talebi 1 hafta
70Ürodinami Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması 1 gün
71E Laboratuvar sonuç alma Hasta dosya numarası 4 saat
72Diş Polikliniği Cerrahi Tedavi Hizmetleri (Çekim ve Mukoza Retansiyonlu Gömülü Çekim) T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü Acil durumlar dışında 1 Saat
73Diş Polikliniği Tedavi Hizmetleri (Kuafaj ve Dolgu ) T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü Acil durumlar dışında 1 Saat
74Diş Polikliniği Endodonti Hizmetleri (Kanal Tedavisi) T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü Acil durumlar dışında 1 Saat
75Diş Polikliniği Periodonti Hizmetleri (DetartrajTedavisi) T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi, Muayene bandrolü Acil hastalar dışında 1 Saat
76Nükleer Tıp Bölümü Myokard Perfüzyon Sintigrafisi TC-99m MIBI Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması, varsa geçmiş sintigrafik-radyolojik-biyokimyasal tetkikleri, kullanmakta olduğu ilaçlar, onam formu Acil durumlar dışında 30 gün
77Nükleer Tıp Bölümü Myokard Perfüzyon Sintigrafisi Tl-201 Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması, varsa geçmiş sintigrafik-radyolojik-biyokimyasal tetkikleri, kullanmakta olduğu ilaçlar, onam formu Acil durumlar dışında 20 gün
78Nükleer Tıp Bölümü Tiroid sintigrafisi Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması, varsa geçmiş sintigrafik-radyolojik-biyokimyasal tetkikleri, kullanmakta olduğu ilaçlar, onam formu Acil durumlar dışında 20 gün
79Nükleer Tıp Bölümü Helicobacter Pylori tetkiki C-14 Muayeneyi yapan hekimin otomasyon üzerinden istemi yapması, varsa geçmiş sintigrafik-radyolojik-biyokimyasal tetkikleri, kullanmakta olduğu ilaçlar, 30 dakika
 


Güncel Haberler
 
Hastanemiz İletişim Bilgileri: Kızılay Sk. 06100 Sıhhıye, Ankara • Tel: 306 10 00 • Faks: 312 41 20
Her hakkkı saklıdır. © 2008 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Basın Yayın Enformasyon Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.