Ana Sayfa
 
Web Mail Kullanıcı: Şifre:
Ana Sayfa | Site Ağacı |
TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
Sağlıkta Öncü Hastane
Başvuru Şartları
 

BAŞVURU ŞARTLARI

1.      Dilekçenin hitap şekli şu şekilde olmalıdır;

ANKARA İLİ 1. BÖLGE KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna

2.      Dilekçe ve ekleri, hastanemiz evrak servisinden tarih sayı alınarak, Etik Kurul Sekretaryasına ulaştırılmalıdır. Dilekçenin adres kısmına koordinatör / sorumlu ve sorumlu araştırmacının iletişim bilgileri de yazılmalıdır. Ayrıca dilekçeye, Ek: Araştırma Dosyası (1 klasör) yazılmalıdır.

3.      Özgeçmiş formu (Koordinatör / sorumlu, yardımcı araştırmacı varsa destekleyici, eksiksiz tüm araştırıcılar için doldurulmalıdır.)

4.      Başvuru formu (çalışmanın türüne uygun olmalıdır.)

5.      Asgari Bilgilendirilmiş Gönüllü (katılımcı) Olur (rıza) Formu (BGOF) Örneği olmalıdır.

6.      Araştırma Bütçe Formu eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

7.      Araştırma Protokolü: Klinik araştırmanın amacını, tasarımını, metodolojisini, uygulanacak istatistiksel yöntemleri ve araştırmaya ait düzenlemeleri detaylı olarak tanımlayan belgedir (Yürürlükte olan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin( 1/d)  bendinde açıklanmıştır). Amaç ve yöntem yeterli şekilde sunulmalı ve çalışma sonuçlarının değerlendirileceği istatistiksel yöntemler de yer almalıdır.

8.      Araştırma Protokol Numarası ve Tarihi olmalıdır.

9.      Literatür olmalıdır.

10.  Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi (Güncel olmalıdır).

11.  İlk başvuru dosyası başvuru niteliğine uygun olarak aşağıda belirtilen dosya renginde hazırlanmalıdır (Klinik Araştırmalarda Etik Kurula Başvuru Şekline İlişkin Kılavuz 2.1.6)

Faz I

Kırmızı

Faz II

Sarı

Faz III

Mavi

Faz IV

Siyah

Gözlemsel İlaç Çalışmaları

Beyaz

BY/BE Çalışmaları

Turuncu

İlaç Dışı Klinik Araştırmaları

Beyaz

12.  Dosyada toplanan bilgiler, PDF formatında klasör şeklinde hazırlanıp, flash bellekte ve CD’de verilmelidir (Hastanemiz dışından başvuru yapacak araştırmacılar; araştırma dosyalarını, elden ulaştırmalıdır).

13.  Dosyalar toplantı tarihinden en az üç (3) iş günü önce teslim edilmelidir.

14.  Çalışmanın destekleyicisi varsa (firma vb.) belgeleri eklenmeli, bütçe formu elle doldurularak ıslak imzalı olarak verilmelidir.

15.  Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacak Çalışmalar için hastanemiz Eğitim Plan ve Koordinasyon (EPK) Kurulu ve Başhekimlik onay belgesi gereklidir.

BAŞVURULARIN;

1.      Klinik Araştırmalarda Etik Kurula Başvuru Şekline İlişkin Kılavuz, İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu ve Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak yapılması gerekmektedir.

2.      Dilekçe, başvuru formu ve diğer belgeler sıralı olarak başvuru dosyasında düzenlenmelidir.

3.      Araştırma başvurularının güncel başvuru formları kullanılarak sitemizden veya www.titck.gov.tr  adresinden yapılması gerekmektedir.

4.      Etik kurul sekretaryası tarafından şekilsel olarak yapılan ön inceleme sonrasında ilgili mevzuatta belirtilen ve başvuru formlarına uygun olarak yapılan başvurular işleme konulur (Etik Kurul Standart Çalışma Yöntemi Esasları 7.8.)

5.      Başvuru Formu ekindeki belgeler, imza, tarih vb. eksiklikleri olan başvuru dosyaları kabul edilmemektedir.

6.      Başvuru şartları tam olan araştırma dosyaları toplantı gündemine alınacaktır.

7.      Yapılacak olan bütün başvurularda; daha önce başka bir etik kurula başvuru yapıldı ise, bu başvuru belgesinin sorumlu araştırmacı tarafından imzalanarak başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

8.      Etik kurula yapılacak ilk başvuruda kurumun belirlediği ve internet sayfasında yayınladığı başvuru ücretini geçmeyecek şekilde Etik kurul’un kurulduğu kurumun/kuruluşun gösterdiği adrese başvuru ücreti yatırılır ve dekontun aslı ve bir örneği başvuru dosyasına eklenir. Uzmanlık tezleri veya akademik amaçlı araştırmalar için başvuru ücreti talep edilmez.(Etik Kurul Standart Çalışma Yöntemi Esasları 7.2.)Güncel Haberler
 
Hastanemiz İletişim Bilgileri: Kızılay Sk. 06100 Sıhhıye, Ankara • Tel: 306 10 00 • Faks: 312 41 20
Her hakkkı saklıdır. © 2008 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Basın Yayın Enformasyon Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.